Στιγμές από τον Athens Negotiations Tournament 2019

Έρχεται..#ANT2020

0
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

0
ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

0
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Το Όραμά μας


Να αποτελέσει τον ετήσιο χώρο συνάντησης φοιτητών ανά την Ελλάδα και τον κόσμο για την επίλυση διαφορών και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δεξιότητας που αποτελεί προϋπόθεση προσαρμογής και ευημερίας στην 4η βιομηχανική επανάσταση.


Placeholder

Συμβουλευτική Επιτροπή Διαγωνισμού


Προσωπικότητες με κύρος, εμπειρία και κατάρτιση στις διαπραγματεύσεις, τόσο από τον Ακαδημαϊκό, όσο και από τον κόσμο των Επιχειρήσεων.


Κριτήρια επιλογής

Στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο τριμελείς ομάδεως φοιτητών/τριών από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ από την Ελλάδα και τη Κύπρο.


Εθελοντισμός – Εργασιακή Εμπειρία


Θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η εργασιακή εμπειρία ή η συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις ή ομάδες.


Διακρίσεις & Βραβεύσεις


Όποιες διακρίσεις ή/και βραβεύσεις έχουν λάβει οι υποψήφιοι θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.


Γεωγραφική Διασπορά


Λαμβάνεται υπ’ όψιν η προέλευση των ομάδων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή γεωγραφική διασπορά.


Motivational Video


Σε video οι φοιτητές/τριες θα παρουσιάσουν την ομάδα τους, θα εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θέλουν να συμμετάσχουν, ενώ θα συμπεριλάβουν και τρίτους (πχ συμφοιτητές τους, καθηγητές τους κλπ) οι οποίοι θα εξηγούν τους λόγους που προτείνουν την ομάδα.