Συμβουλευτική/Επιστημονική Επιτροπή ΑΝΤ2023

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ- Επιστημονικός Υπεύθυνος του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Διαπραγματεύσεων “Athens Negotiations Tournament

Ηλίας Καπουτσής

Εισηγητής Διαπραγματεύσων & Ηθικής, PhD Imperial University

Σεραφείμ Βολιώτης

Δικηγόρος με εξειδίκευση στις Διαπραγματεύσεις- Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής

Γεώργιος Τριαλώνης

Υπ. Διδάκτωρ- Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

Δήμητρα Στούμπου

Σύμβουλος Επιχειρήσεων- Επιχειρησιακές Διαπραγματεύσεις- Οργανωσιακή Ανάπτυξη- Διαχείριση Γνώσης

Χρήστος Τσαγκλής