Επικοινωνία

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διαπραγματεύσεων
Athens Negotiations Tournament

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Επ. Καθηγητής Ηλίας Καπουτσής
Πατησίων 76, 10434 Αθήνα

ant@aueb.gr