ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1ο βήμα: Δημιουργία ενός video, όπου οι υποψήφιοι/ες καλούνται να παρουσιάσουν την ομάδα τους και τους λόγους για τους οποίους θέλουν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. Στο video θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να συμπεριλάβουν και τρίτους, συμφοιτητές, καθηγητές και οικείους που θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους προτείνουν αυτή την ομάδα για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Σημειώνεται πως η ομάδα η οποία θα υποβάλει το καλύτερο βίντεο θα κερδίσει το ANT Best Video Award!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το βίντεο πρέπει να ανέβει στο ΥouΤube (ή σε αντίστοιχη πλατφόρμα, πχ. vimeo) και στην αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν το link.

2ο βήμα: Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και απευθύνεται προς όλους/όλες τους Προπτυχιακούς/ες και Μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες της Ελλάδας και της Κύπρου. Σημειώνεται πως ο διαγωνισμός διοργανώνεται από και προς τους φοιτητές/τριες.

Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος/α στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δημιουργήσει τριμελή ομάδα με προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες (ή και μεικτά) από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, από Ελλάδα ή/και Κύπρο. Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής, συνεκτιμάται θετικά η εργασιακή εμπειρία, οι πιθανές διακρίσεις και βραβεύσεις, η συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις ή ομάδες και η γεωγραφική θέση των φοιτητών, με απώτερο στόχο τη μέγιστη δυνατή διασπορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για το ΑΝΤ 2023, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, δεν θα γίνονται δεκτές ατομικές αιτήσεις. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να σχηματίσουν τριμελείς ομάδες πρωτού αιτηθούν τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία.

Όπως και όλες τις χρονιές, έτσι και φέτος κάθε ομάδα θα συνοδεύεται από έναν εθελοντή/ντρια της διοργάνωσης, με τον τίτλο του “buddy”. Το συγκεκριμένο άτομο θα έρθει σε επικοινωνία με την αντίστοιχη ομάδα και θα την κατατοπίζει πλήρως με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Σημειώνεται πως ο “buddy” θα είναι και ο άμεσος συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διοργάνωση και τις ομάδες.

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των σπουδών που έχουν ολοκληρώσει τα μέλη των ομάδων, την ενδεχόμενη εργασιακή και εθελοντική εμπειρία, τυχόν βραβεύσεις και διακρίσεις, τη γεωγραφική προέλευση της ομάδας, καθώς και από το συνοδευτικό video που απαιτείται προκειμένου να συμμετάσχουν.

Δεν απαιτείται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση σε θέματα διαπραγματεύσεων. Ο διαγωνισμός αφορά στην καλλιέργεια μιας εκ των πιο περιζήτητων δεξιοτήτων της εποχής μας. Έτσι, κι από την ίδια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, η διαπραγματευτική ικανότητα αναμένεται να αναπτυχθεί. Ως εκ τούτου, μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή και δεν απαιτείται κάποια ακαδημαϊκή προετοιμασία.

Σε κάθε γύρο (round) διαπραγμάτευσης μοιράζονται οι ρόλοι (με τις αντίστοιχες εμπιστευτικές πληροφορίες) σε κάθε ομάδα (ή/και ξεχωριστοί για κάθε μέλος). Δίνεται ορισμένος χρόνος για τη μελέτη και προετοιμασία της διαπραγμάτευσης με την αντίπαλη ομάδα/πλευρά. Με την πάροδο της προετοιμασίας, οι δύο πλευρές καλούνται να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, εγγράφως, αναλύοντας τυχόν επιμέρους ζητήματα. Το θέμα και ο τύπος των ασκήσεων ανακοινώνεται την ημέρα του διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες για τις ασκήσεις θα δοθούν τις ημέρες του διαγωνισμού.

Η διεύθυνσή μας είναι: Πατησίων 76, 10434 Αθήνα.
Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο e-mail του διαγωνισμού ant@aueb.gr.
Επίσης, είμαστε στη διάθεσή σας και μέσα από τα social media μας: @athensnegotiationstournament.

Στο μεγάλο τελικό γίνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το ποιες είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες αποσύρονται σε ιδιωτικές συσκέψεις, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για την τελική διαπραγμάτευση. Έπειτα, ο τελικός διαδραματίζεται ζωντανά σε live event που παρακολουθείται από τις διαγωνιζόμενες ομάδες, τους εθελοντές και επίσημους προσκεκλημένους.

Στο σύνολο του διαγωνισμού, οι διαγωνιστικές φάσεις ξεκινούν 10:00πμ. Κατά τις ημέρες διεξαγωγής του ΑΝΤ2022, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι συνεπείς με το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα τους γνωστοποιηθεί από τον “buddy” της ομάδας, ενώ πρέπει να είναι τουλάχιστον 30’ νωρίτερα σε ετοιμότητα όπως προβλέπεται. Οποιαδήποτε καθυστέρηση των μελών της ομάδας ενδέχεται να σημάνει τον αποκλεισμό της από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Πλέον, ο Διαγωνισμός θα γίνει αποκλειστικά δια ζώσης. Οι χώροι διεξαγωγής θα ανακοινωθούν προσεχώς

Τόσο η διαγωνιστική διαδικασία, όσο και οι εμπιστευτικές πληροφορίες που διανέμονται στις ομάδες είναι στα Ελληνικά.