ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

Διαδικασία (Preview) Διαγωνισμού

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διαπραγματεύσεων αποτελείται από προκριματικούς γύρους, ημιτελικό και τελικό γύρο, όπου οι συμμετέχουσες ομάδες διαπραγματεύονται επί επιχειρηματικών θεμάτων, χωρίς να απαιτείται όμως κάποια προετοιμασία ή εμπειρία επ' αυτών.

Οι διαγωνιζόμενοι κατά τη διάρκεια του Athens Negotiations Tournament καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετα προβλήματα διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα, στην εξ αποστάσεως εκδοχή του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι:

  • Συνδέονται σε ειδική πλατφόρμα για την οποία θα έχουν λάβει ατομικούς κωδικούς πρόσβασης.
  • Δηλώνουν την παρουσία τους με ηλεκτρονικό τρόπο
  • Κατεβάζουν στον υπολογιστή τους τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στον ρόλο τους (λ.χ της ομάδας τους). Στο ρόλο (εμπιστευτικές πληροφορίες) κάθε ομάδας αναγράφονται και τα ζητήματα στα οποία οι ομάδες καλούνται να διαπραγματευτούν.
  • Οι ομάδες έχουν περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας πριν την διαπραγμάτευση ώστε να επεξεργαστούν τις πληροφορίες και να ορίσουν τη στρατηγική τους. Από τη στιγμή που οι εμπιστευτικές πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες για λήψη, δίνεται χρόνος π.χ 60' για διάβασμα και προετοιμασία.
  • Στη συνέχεια, οι ομάδες συνδέονται σε εικονική αίθουσα (meeting room) μέσω συνδέσμου που θα τους έχει σταλεί, και έπειτα στο εικονικό δωμάτιο διαπραγμάτευσης και συνομιλούν/επικοινωνούν μέσω βιντεοκλήσης με την αντίπαλη ομάδα προκειμένου να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα (λχ συμφωνία επί των ζητημάτων). Όπως και στην προετοιμασία της ομάδας, έτσι και στη διαπραγμάτευση με την άλλη ομάδα, δίνεται αυστηρά περιορισμένος χρόνος, πχ. 60' . 
  • Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να διακόψουν προσωρινά τις διαπραγματεύσεις τους για περαιτέρω συζήτηση εντός της ομάδας τους και να επανέλθουν, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση την άλλη πλευρά για αυτή τη διακοπή (πχ: "Σας ενημερώνουμε ότι θα διακόψουμε για 5' λεπτά"). Οι όποιες διακοπές περιλαμβάνονται στον συνολικό χρόνο της διαπραγμάτευσης, οπότε οι συμμετέχουσες ομάδες πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τον εναπομείναντα χρόνο.
  • Η διαπραγμάτευση ολοκληρώνεται όταν οι ομάδες καταλήξουν σε συμφωνία ή όταν τελειώσει ο χρόνος στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη σημασία: οι προθεσμίες είναι αυστηρές. Τα εικονικά δωμάτια θα κλείνουν αυτόματα στη λήξη του χρόνου και οι ομάδες δεν θα επιτρέπεται να επικοινωνούν στη συνέχεια.
  • Μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης και με συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, κάθε ομάδα θα πρέπει να υποβάλει τα συμφωνηθέντα σε ηλεκτρονική φόρμα που θα της έχει σταλεί, ώστε να επικυρωθούν οι όροι της συμφωνίας ή το γεγονός πως οι ομάδες δεν κατέληξαν σε συμφωνία (No-Deal). Οι ομάδες που δεν υποβάλουν το συμβόλαιο ή δεν τηρήσουν τα χρονικά πλαίσια θα θεωρείται ότι κατέληξαν σε ασυμφωνία ή/και μπορεί να κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τη διαδικασία. Σε επόμενο γύρο προβιβάζονται οι ομάδες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση των ομάδων, τα κριτήρια σε κάθε φάση είναι διαφορετικά και γίνονται ολοένα πιο απαιτητικά. Γενικότερα όμως, υπάρχουν συνολικά τρείς βασικοί τρόποι αξιολόγησης. Καταρχάς, τα αποτελέσματα που θα καταλήξουν οι δύο ομάδες και θα πρέπει να αναγράφονται στο συμβόλαιο (και επικυρώνονται και από τις δύο ομάδες) αποτελούν μια εκ των βασικών πηγών αξιολόγησης των ομάδων. Επίσης, στα δωμάτια διαπραγμάτευσης ενδέχεται να βρίσκεται για ορισμένες διαπραγματεύσεις και κάποιο μέλος της κριτικής επιτροπής το οποίο θα εισηγηθεί τις αντίστοιχες βαθμολογίες (ή θα προσμετρηθούν στο αποτέλεσμα των ομάδων). Τέλος, ενδέχεται οι ομάδες να αξιολογηθούν και από συνδυασμό των ανωτέρω παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση, η επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού έχει φροντίσει εκ των προτέρων ώστε κάθε πιθανό αποτέλεσμα που προέρχεται από όλους τους ανωτέρω τρόπους αξιολόγησης να μπορεί να βαθμολογηθεί.
Το μείζον είναι ότι κάθε ομάδα αξιολογείται για το αποτέλεσμα που έφερε στη διαπραγμάτευση, συγκρινόμενη με τις ομάδες που είχαν τον ίδιο ρόλο (εμπιστευτικές πληροφορίες) με αυτή.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε ένα παράδειγμα άσκησης  και εμπιστευτικών πληροφοριών (από παλαιότερο διαγωνισμό ΑΝΤ) στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί μια ομάδα. Εδώ μπορείτε να βρείτε τον ένα ρόλο της διαπραγμάτευσης. Μετά την αίτηση και την αποδοχή σας από την Οργανωτική μας Επιτροπή, θα λάβετε και το δεύτερο ρόλο της άσκησης ώστε να έχετε μία ολοκληρωμένη άσκηση διαπραγμάτευσης σαν αυτές που θα συναντήσετε στο διαγωνισμό. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, προκειμένου να λάβετε το αρχείο στο email σας.