ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για το ΑΝΤ 2020 έχει ολοκληρωθεί. Μείνετε συντονισμένοι για το ΑΝΤ 2021!

Κριτήρια επιλογής

Στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο τριμελείς ομάδεως φοιτητών/τριών από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ από την Ελλάδα και τη Κύπρο.


Εθελοντισμός - Εργασιακή Εμπειρία


Θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η εργασιακή εμπειρία ή η συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις ή ομάδες.


Διακρίσεις & Βραβεύσεις


Όποιες διακρίσεις ή/και βραβεύσεις έχουν λάβει οι υποψήφιοι θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.


Γεωγραφική Διασπορά


Λαμβάνεται υπ’ όψιν η προέλευση των ομάδων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή γεωγραφική διασπορά.


Motivational Video


Σε video οι φοιτητές/τριες θα παρουσιάσουν την ομάδα τους, θα εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θέλουν να συμμετάσχουν, ενώ θα συμπεριλάβουν και τρίτους (πχ συμφοιτητές τους, καθηγητές τους κλπ) οι οποίοι θα εξηγούν τους λόγους που προτείνουν την ομάδα.