ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18 Απριλίου 2021

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν τριμελείς ομάδες φοιτητών/τριών από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Δεν μπορείτε να βρείτε ομάδα; Δείτε εδώ.

Κριτήρια επιλογής


Εθελοντισμός - Εργασιακή Εμπειρία


Θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η εργασιακή εμπειρία ή η συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις ή ομάδες.


Διακρίσεις & Βραβεύσεις


Όποιες διακρίσεις ή/και βραβεύσεις έχουν λάβει οι υποψήφιοι θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.


Γεωγραφική Διασπορά


Λαμβάνεται υπ’ όψιν η προέλευση των ομάδων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή γεωγραφική διασπορά.


Motivational Video


Σε video οι φοιτητές/τριες θα παρουσιάσουν την ομάδα τους, θα εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θέλουν να συμμετάσχουν, ενώ θα συμπεριλάβουν και τρίτους (πχ συμφοιτητές τους, καθηγητές τους κλπ) οι οποίοι θα εξηγούν τους λόγους που προτείνουν την ομάδα.