Επικοινωνία

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διαπραγματεύσεων Athens Negotiations Tournament

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Αν. Καθηγητής Ηλίας Καπουτσής

Πατησίων 76. 10434 Αθήνα

ant@aueb.gr

Διεύθυνση: Πατησίων 76, 10434 Αθήνα